• 06 - 45 62 42 75
  • bestel@paracentrumderoos.shop
  • Kijk ook eens op: www.paracentrumderoos.nl
  • Kijk ook eens op: www.hypnosecentrumderoos.nl
  • 06 - 45 62 42 75
  • bestel@paracentrumderoos.shop
  • Kijk ook eens op: www.paracentrumderoos.nl
  • Kijk ook eens op: www.hypnosecentrumderoos.nl

Tijdens een Coaching Gesprek geef ik je meer inzicht in jezelf maar ook over de mensen met wie jij omgaat en hoe zij jouw zien.

Dat kan zowel op Privé gebied zijn of op het Werk. Het is als het ware een Reis naar jezelf! Hoe groot dat avontuur wordt, bepaal jij natuurlijk zelf. Hierbij staan de kernelementen centraal. Zo heb je ook op lange termijn resultaat van de coaching sessies. Namelijk op elk moment goede gesprekken voeren. Gesprekken die verbinding en begrip opleveren. Dat is de basis voor elke succesvolle relatie, zowel met jezelf, op het werk, in de liefde als in vriendschappen.

Wat is Coaching?

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Gesprek Coach Sessie